க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

மம என்பது சிங்களச் சொல்லா?
மம என்பதற்கு தூய தமிழில் 'என்னுடையது' என்று அர்த்தம்.
அதற்கான ஆதாரம் வேண்டுவோர் 'தமிழ்-தமிழ்' அகராதியை பார்க்கவும்.

0 பின்னூட்டங்கள்: