க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

இப்படி எந்த சாதனைகளையும் பற்றி கவலைப் படாமல் என்னைப் போல எந்த நேரமும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் நண்பர்களே...
நாமெல்லாம் உயிரோடிருந்து என்ன பயன்?

0 பின்னூட்டங்கள்: