க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

அம்பலத்திற்கு வருகிறது காரணம்...
அத்வானியே காங்கிரசுக்கு வாக்களிக்கமாறு அவர்களது சின்னத்தை கையில் காட்டினால் எப்படி கட்சி உருப்படும்?

1 பின்னூட்டங்கள்:

ஹா...ஹா...கலக்கல் நண்பா..