க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...


'நாசா' இற்க்கு போனமோ...?


இப்பவே தெருவில நிக்கிறமோ...?

(செய்தது நண்பன் தான்...)

0 பின்னூட்டங்கள்: