க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

ஜனவரி...
1- அலோக் கபாலி - பங்களாதேஷ்.
  முஸ்பிகூர் றகீம்  - பங்களாதேஷ்.
11- ராகுல் ட்ராவிட் - இந்தியா.
13- கமரன் அக்மல் - பாகிஸ்தான்.
15- சைட் பொட்டம் - இங்கிலாந்து.
27- சமிந்த வாஸ் - இலங்கை.
   டானியல் விற்றோரி- நியூசிலாந்து.

பெப்ரவரி...
1- கிரேம் சிமித் - தென்னாபிரிக்கா.
  சொய்ப் மலிக் - பாகிஸ்தான்.
  பீற்றர் புல்ரன் - நியூசிலாந்து.
9- கிளெய்ன் மக்ராத்- அவுஸ்ரேலியா.
17- ஏ.பி.டி வில்லியஸ் - தென்னாபிரிக்கா.
23- கேர்ஸல் கிப்ஸ் - தென்னாபிரிக்கா.
24- மொகமட் சமி - பாகிஸ்தான்.
25- ஸ்ருவர்ட் மக்கில் - அவுஸ்ரேலியா.
26- மக் பிறயர்- இங்கிலாந்து.
28- நவீட் உல் ஹசன் - பாகிஸ்தான்.

மார்ச்...
1- சகிட் அப்ரிடி - பாகிஸ்தான்.
2- பிறையன் லாரா- மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
  அன்ட்ரூ ஸ்ரோஸ் - இங்கிலாந்து.
3- இன்சமாம் உல் ஹக் - பாகிஸ்தான்.
5- டெரன் லெக்மான் - அவுஸ்ரேலியா.
6- பிரட் ஹொக் - அவுஸ்ரேலியா.
7- உபுல் சந்தன - இலங்கை.
8- ரொஸ் ரெய்லர் - நியூசிலாந்து.
9- பார்த்திவ் பட்டேல் - இந்தியா.
13- நுவான் சொய்சா - இலங்கை.
14- ரெற்றென்டா தைபு - சிம்பாப்வே.
   சிக்கும்புரா - சிம்பாப்வே.
16- ஹீத் ஸ்ரீக் - சிம்பாப்வே.
19- அஸ்லி கைல்ஸ் - இங்கிலாந்து.
   றங்கன ஹேரத் - இலங்கை.
20- கௌசல்ய லொக்குவாராய்ச்சி - இலங்கை.
22- ஷோன் ரெய்ற் - அவுஸ்ரேலியா.
26- அவிஸ்க குணவர்த்தன - இலங்கை.
27- மஹேல ஜெயவர்த்தன - இலங்கை.
31- ஹசிம் அம்லா - தென்னாபிரிக்கா.

ஏப்ரல்...
1- ஸரீபன் பிளமிங் - நியூசிலாந்து.
2- மைக்கல் கிளார்க் - அவுஸ்ரேலியா.
6- பிளங்கற் - இங்கிலாந்து.
11- இயன் பெல் - இங்கிலாந்து.
14- உமர் குல் - பாகிஸ்தான்.
17- முத்தையா முரளிதரன் - இலங்கை.
19- அஸ்லி கைல்ஸ் - இங்கிலாந்து.
24- ஷக்லைன் முஸ்ராக் - பாகிஸ்தான்.
25- மொன்ரி பனேசர் - இங்கிலாந்து.
29- ஆஷிஷ் நெக்ரா - இந்தியா.
30- அ. நொப்கே - அவுஸ்ரேலியா.

மே...
3- பில் ஜக்ஸ் - அவுஸ்ரேலியா.
4- ரவி போப்பரா - இங்கிலாந்து.
8- மைக்கல் பெவன் - அவுஸ்ரேலியா.
26- போல் கொலிங்வூட் - இங்கிலாந்து.
27- மைக் ஹசி - அவுஸ்ரேலியா.

யூன்...
4- திலின கண்டம்பி - இலங்கை.
7- ஷேன் பொன்ட் - நியூசிலாந்து.
9- அன்ட்ரூ சைமன்ட்ஸ் - அவுஸ்ரேலியா.
10- அல்பி மோக்கல் - தென்னாபிரிக்கா.
14- டிப்பன்னர் - தென்னாபிரிக்கா.
15- அப்துர் ரஷாக் - பங்களாதேஷ்.
17- ஷேன் வற்சன் - அவுஸ்ரேலியா.
20- தௌபிக் உமர் - பாகிஸ்தான்.
23- ராம் நரேஷ் சர்வான் - மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
24- ஸ்ரூவர்ட் புரோட் - இங்கிலாந்து.
25- ஸ்ரீவ் ரிக்கலோ - கென்யா.
27- கெவின் பீற்றர்சன் - இங்கிலாந்து.
   டேல் ஸ்ரைன் - தென்னாபிரிக்கா.
30- சனத் ஜெயசூரிய - இலங்கை.

யூலை...
3- ஹர்பஜன் சிங் - இந்தியா.
6- மக்காயா (இன்)ரினி - தென்னாபிரிக்கா.
7- மகேந்திரசிங் டோனி - இந்தியா.
  மொகமட் அஸ்ரபுல் - பங்களாதேஷ்.
8- சௌரவ் கங்குலி - இந்தியா.
9- ஷோன் மார்ஷ் - அவுஸ்ரேலியா.
10- ஸ்கொட் ஸ்ரைறிஸ் - நியூசிலாந்து.
14- ஜெரன் ஜோன்ஸ் - இங்கிலாந்து.
15- டேவிட் ஹசி - அவுஸ்ரேலியா.
   அன்ட்ரூ நெல் - தென்னாபிரிக்கா.
16- ஷோன் பொலக் - தென்னாபிரிக்கா.
19- டில்கார பெர்னான்டோ - இலங்கை.
28- ஜேக்கப் ஓரம் - நியூசிலாந்து.
30- ஜேம்ஸ் அன்டர்சன் - இங்கிலாந்து.
31- அன்ட்ரூ ஹோல் - தென்னாபிரிக்கா.

ஓகஸ்ற்...
13- சொகைப் அக்தர் - பாகிஸ்தான்.
16- சிவ் நரேன் சந்தர்போல் - மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
17- ஹபிபுல் பஷார் - பங்களாதேஷ்.
18- கமரன் வைற் - அவுஸ்ரேலியா.
21- சைமன் கற்றிச் - அவுஸ்ரேலியா.
27- மொகமட் யூசுப் - பாகிஸ்தான்.
28- லசித்த மலிங்க - இலங்கை.

செப்ரம்பர்...
4- லான்ஸ் குழூஸ்னர் - தென்னாபிரிக்கா.
5- எம்.ராமபிரகாஷ் - இங்கிலாந்து.
7- பர்வேஷ் மகரூப் - இலங்கை.
11- முரளி கார்த்திக் - இந்தியா.
12- நதன் பிரக்கன் - அவுஸ்ரேலியா.
13- ஷேன் வோர்ன் - அவுஸ்ரேலியா.
15- நதன் அஸ்லே - நியூசிலாந்து.
17- பி. மக்கெய்ன் - அவுஸ்ரேலியா.
21- கிறிஸ் கெய்ல் - மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
22- திலான் சமரவீர - இலங்கை.
27- பிரன்டன் மக்கலம் - நியூசிலாந்து.
   லக்ஸ்மிபதி பாலாஜி - இந்தியா.
28- ஸ்ருவேட் கிளார்க் - அவுஸ்ரேலியா.

ஒக்ரோபர்...
1- தோர்ண்லி - அவுஸ்ரேலியா.
2- ஜஸ்ரின் கெம்ப் - தென்னாபிரிக்கா.
5- மஷ்ரபி மோர்ற்றஷா - பங்களாதேஷ்.
7- ஷகீர் கான் - இந்தியா.
  சல்மான் பட் - பாகிஸ்தான்.
9- பிரசன்ன ஜெயவர்த்தன - இலங்கை.
14- திலகரட்ண டில்ஷான் - இலங்கை.
   கௌதம் கம்பீர் - இந்தியா.
16- ஜக்;ஸ் கலிஸ் - தென்னாபிரிக்கா.
17- அணில் கும்ப்ளே - இந்தியா.
   மொகமட் ஹபீஸ் - பாகிஸ்தான்.
20- விரேந்தர் ஷெவாக் - இந்தியா.
21- டேமியன் மார்ட்டின் - அவுஸ்ரேலியா.
22- ஒவைஷ் ஷா - இங்கிலாந்து.
23- ஸ்ரீவ் ஹார்மிசன் - இங்கிலாந்து.
   பிரட் ஹடின் - அவுஸ்ரேலியா.
24- ஜேம்ஸ் ஹோப் - அவுஸ்ரேலியா.
25- ரசல் ஆர்னல்ட் - இலங்கை.
27- குமார் சங்கக்கார - இலங்கை.
   இர்பான் பதான் - இந்தியா.
29- மத்தியூ ஹெய்டன் - அவுஸ்ரேலியா.
   மைக்கல் வோன் - இங்கிலாந்து.
30- டுமிற்ரி மஸ்கரின்கஸ் - இங்கிலாந்து.

நொவம்பர்...
1- வி.வி.எஸ்.லக்ஸ்மன் - இந்தியா.
2- மிற்சல் ஜோன்ஸன் - அவுஸ்ரேலியா.
7- டுவைன் பிராவோ - மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
  ஜேம்ஸ் பிராங்ளின் - நியூசிலாந்து.
8- பிரட் லீ - அவுஸ்ரேலியா.
11- லூ வின்சன்ற் - நியூசிலாந்து.
14- அடம் கில்கறிஸ்ற் - அவுஸ்ரேலியா.
21- ஜஸ்ரின் லாங்கர் - அவுஸ்ரேலியா.
24- நீல் மக்கன்சி - தென்னாபிரிக்கா.
25- ஜாவிற் ஓமர் - பங்களாதேஷ்.
29- யுனிஸ் கான் - பாகிஸ்தான்.

டிசம்பர்...
1- மொகமட் கைவ் - இந்தியா.
2- அப்துல் ரஷாக் - பாகிஸ்தான்.
3- மார்க் பவுச்சர் - தென்னாபிரிக்கா.
4- அஜித் அகர்கர் - இந்தியா (நான் இப்போது அஜித் அகர்கரின் பரம இரசிகன். நான் டிசம்பர் 4 இல் பிறப்பேன் என்று   தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு 12 வருடங்களுக்கு முன்னரே பிறந்து விட்டார் என்று இப்போது தான் தெரியும்.)
6- அன்ட்ரூ பிளின்ரொவ் - இங்கிலாந்து.
12- யுவ்ராஜ் சிங் - இந்தியா.
14- பிரன்டன் நாஷ் - அவுஸ்ரேலியா.
16- டனிஷ் கனேரியா - பாகிஸ்தான்.
19- றிக்கி பொன்ரிங் - அவுஸ்ரேலியா.
21- சஜித் மக்மூட் - இங்கிலாந்து.
25- மார்க்கஸ் ட்ரெஸ்கோத்திக் - இங்கிலாந்து.
   அலிஸ்ரயர் குக் - இங்கிலாந்து.
   சைமன் ஜோன்ஸ் - இங்கிலாந்து.
29- ஷக்லைன் முஸ்ராக் - பாகிஸ்தான்.
   பிரட் ஹொட்ஜ் - அவுஸ்ரேலியா.
31- மத்தியு ஹொகாட் - இங்கிலாந்து.

1 பின்னூட்டங்கள்:

அன்புடன் கோபிக்கு!

இன்றுதான் உங்கள் பதிவைப் பார்த்தேன்! வாழ்த்துக்கள்.

துடுப்பாட்டத்தில் அதிக அக்கறை இல்லாவிடினும் செய்திகளை அறிவதில் ஆர்வம் கொண்டவன் நான்.

துடுப்பாட்டத்திற்கு எத்தனையோ ரசிகர்கள் இருந்தும் ஒரு பதிவும் பதியப்படவில்லை என்ற காரணத்தால் இதில் எனது முதல் பதிவை ஆரம்பிக்கிறேன். சுவாரசியமான ஒரு செய்தி இருக்கிறது!
வேலைப்பளு காரணமாக இப்போது எழுதவில்லை விரைவில் இப்பக்கத்தில் அதனைப் பதிவிடுவேன்.