க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

தமிழில் உங்களுக்கு சரளமாக எழுத வரும் என்று நினைக்கிறீர்களா?
கீழே உள்ள இடைவெளிகளை 'ஆம்' அல்லது 'இல்லை' என்பதில் ஒன்றை மாத்திரம் வைத்து நிரப்புங்கள் பார்க்கலாம்…

………, நான் ஒரு கெட்டவன் தான்.
………, நான் வாரமொருமுறை தான் குளிப்பேன்.
………, இந்த வலைப்பூ மிகச்சிறப்பாக உள்ளது.

(ஹி.. ஹி.. ஹி.. எல்லாவற்றிலும் விட இறுதி வினா தான் அதிகமாக பாதித்திருக்கும் என?. 'இது ரொம்ப பழசுடா' என்ற சொல்ல நினைக்கிறீர்களா?)

1 பின்னூட்டங்கள்:

ஆமா... இதை வெட்டு-ஒட்டு முறையிலேயே செய்திரலாமே....