க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...


மின்னஞ்சலில் கிடைத்தது...


3 பின்னூட்டங்கள்:

"பின்னூட்டம் "

நீங்கள் தானே கூறினீர்கள் பின்னூட்டம் இடவும் என்று...ஹீ..ஹீ

என்னே அருமை... :)

யாரு யாருன்னு கைகளை வச்சி கண்டுபிடிச்சிரலாம்ல....