க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

SOS என்பது அவசர உதவிக்கு அழைக்கப்படும் ஓர் சுருக்கக் குறியீடு ஆகும். சாதாரணமாக கைப் பேசிகளில் காணலாம்.
அவுஸ்ரேலிய அணியின் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம் ஷோன் மார்ஷ் ற்கும் செல்லப் பெயர் SOS என்பது தான். அணியை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுபவர் என்பதால் தான் இந்தப் பெயர் என நீங்கள் யோசிப்பது விளங்குகிறது. ஆனால் அதுவல்ல அர்த்தம். Son Of Swampy என்பது தான் அதற்குரிய அர்த்தமாம். பாருங்கள் சேற்றின் மைந்தன் என்பதை நாகரிகமாக SOS என்று அழைக்கிறார்கள்.
என்னே அறிவு...

ரெண்டுல்கர் சிறுவனாக இருக்கும் போது வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது மணிக்கணக்காக துடுப்பெடுத்தாடுவாராம். அப்போது அவரின் பயிற்றுனர் இலக்குகளின் மேல் நாணயக்குற்றியொன்றை வைத்துவிட்டு ரெண்டுல்கரை துடுப்பாடச் சொல்வாராம். பயிற்சியின் போது ரெண்டுல்கரின் இலக்கை பந்துவீச்சாளர் கைப்பற்றினால் அந்த நாணயம் பந்து வீச்சாளருக்கு என்றும், ரெண்டுல்கர் தப்பித்தார் என்றால் அந்த நாணயம் ரெண்டுல்கருக்கு என்றும் வைக்கப்பட்டிருக்குமாம். அத்தகைய 13 நாணயங்களை தனது பெரும் சொத்தாக ரெண்டுல்கர் இப்போதும் வைத்திருக்கிறாராம்...

ரெண்டுல்கர் தனது 79 ஆவது ஒருநாள் சர்வதேச போட்டியில் தான் தனது முதலாவது ஒருநாள் கதத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்.

0 பின்னூட்டங்கள்: