க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

நான் இரசித்த கதை...
1981 ம் ஆண்டு மாதாந்த சஞ்சிகையில் வெளிவந்த கதை தான் அது...

0 பின்னூட்டங்கள்: