க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

இங்கிருக்கும் இப் பட ஆக்கங்கள் என்னுடையவை என்று நான் சொல்லப் போவதில்லை. 'நான் பெற்ற இன்பம், பெறுக இவ்வையகம்" என்ற அடிப்படையில் எனக்கு கிடைத்ததை எனது வலைப்பூவில் காட்சிப் படுத்தியுள்ளேன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: