க.கோபி கிருஷ்ணா.

இருக்கிற கோவிலை எல்லாம் படிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம்...

அன்பான தமிழ் நண்பர்களே...
நலம் நலமறிய ஆவல்....
உங்களிடம் தமிழ் சம்பந்தமான உதவியொன்றை எதிர்பார்க்கின்றேன்...
தமிழில் கிறிக்கெற் சம்பந்தமான வலைப்பூவொன்றை உருவாக்கியுள்ளேன்.
கிறிக்கெற்றில் பல சொற்களுக்கு பொருத்தமான தமிழ்ப் பதம் தெரியாது திண்டாடுகிறேன்.
முதலாவதாக கிறிக்கெற் என்பதற்கு தமிழ்ப்பதம் என்ன? துடுப்பாட்டம் என்பதை பாவிக்க முடியாது எனக் கருதுகிறேன். காரணம் போலிங் என்பதற்கு பந்து வீச்சு என்றால் பற்றிங் என்பதற்கு துடுப்பாட்டம் தானே? ஆகவே பற்றிங் செய்பவரையும், கிறிக்கெற்றில் ஈடுபடுபவரையும் துடுப்பாட்ட வீரர் என்று தானே அழைக்க வேண்டி வரும்???
ஆகவே குழப்பம் தானே?
யாராவது எனக்கு கிறிக்கெற் சம்பந்தமான கலைச்சொற்களை தருவீர்களா?
நான் உருவாக்கிய வலைப்பூவில் பல ஆங்கிலச் சொற்களை கையாண்டிருக்கிறேன்.. தயவு செய்து யாராவது அவற்றிற்குரிய தமிழ் கலைச்சொற்களை தந்துதவுவீர்களா....
தயவு செய்து....
(எனது கிறிக்கெற் சம்பந்தமான வலைப்பூவின் முகவரி-www.tamilcricket.blogspot.com)


--
க.கோபி கிருஷ்ணா.

0 பின்னூட்டங்கள்: